forex – กำไรจากการชนะเทรด จำเป็นต้องเสียภาษีหรือไม่?

forex – กำไรจากการชนะเทรด จำเป็นต้องเสียภาษีหรือไม่?

forex-cover-idol

forex – กำไรจากการชนะเทรด จำเป็นต้องเสียภาษีหรือไม่?

วันนี้เราอยากนำเสนอบทความเกี่ยวกับการเทรด forex ที่มีสาระ (และความรู้หนักๆ) มาแชร์ให้ท่านลูกค้าทุกท่านทราบกันครับ
แน่นอนว่าพวกเราทุกคน ทำมาค้าขาย ประกอบอาชีพกัน ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับ ที่ต้องยื่นรายการภาษี เพื่อจ่ายภาษีให้กับรัฐ
และแน่นอนว่า การเทรด forex นั้น ก็ถือเป็นการสร้างรายได้อย่างหนึ่ง
จึงเกิดคำถามขึ้นมากมายว่า “หากเราเทรด forex แล้วได้กำไร เราจะเป็นต้องเสียภาษีให้รัฐหรือไม่?”

forex – กำไรที่ได้จากการเทรด ถือเป็นเงินได้ประเภทใด?

กำไรที่ได้จากการเทรด forex เข้าข่ายเป็นเงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 4 โดยเงินได้ประเภทที่ 4 นั้น จะต้องยื่นเอกสารแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 โดยช่วงเวลาในการยื่นแบบเอกสารนั้นจะอยู่ในระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม
ของปีภาษีถัดไป โดยเงินได้ที่เข้าข่ายการเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 นั้น ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร และเงินลงทุน

การคำนวณภาษีเงินได้จากการเทรดอย่างถูกต้อง ควรคิดที่เท่าไร และคิดยังไง

สำหรับการเทรด forex นั้น จะต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยวิธีการแบบ “ภาษีแบบอัตราก้าวหน้า”
หรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้าน ก็อาจจะเรียกวิธีการคิดภาษีแบบนี้ว่า เป็นการคิดภาษีแบบขั้นบันได โดยที่ระดับของฐานภาษีจะแปรผันไปตามฐานของรายได้

หากอยากอ่านบทความนี้ในเวอร์ชั่นเต็มๆ คำศัพท์เทคนิคเยอะๆ ท่านลูกค้าสามารถกดเข้าไปอ่านได้ที่ ลิงค์ นี้เลยครับ
หรือถ้าสนใจบทความที่พวกเรา ได้รวบรวมความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการเทรด forex มาให้ท่านลูกค้าได้รับชม รับฟังกัน ก็สามารถกดเข้าไปที่หน้า บทความ ของเราได้เลยครับ